::Sredstava iz budžeta AP Vojvodine po konkursima
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je više konkursa pa će tako u narednom periodu organizacije, privrednici i institucije imati pravo da konkurišu za dobijanje sredstava iz budžeta AP Vojvodine po sledećim konkursima: Konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini

Postavio dana 04. 02. 2016. Novinar RTI

::Licitacija za zakup pijačnih tezgi
Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Inđija raspisuje oglas o drugoj javnoj licitaciji za davanje na korišćenje pijačnih objekata po sledećem rasporedu: 1. za gradsku pijacu – zelena pijaca u ponedeljak 08. februara 2016. godine sa početkom u 9 časova 2. za gradsku pijacu - robna pijaca u ponedeljak 08. februara 2016. godine sa početkom u 10 časova 3. za pijacu Beška u ponedeljak 08. februara 2016. godine sa početkom u 11 časova. Položaj i skica slobodnih pijačnih objekata koja se daju na korišćenje putem ovog oglasa mogu se videti u sedištu JKP Komunalac Inđija ili na gradskoj pijaci. Druga javna licitacija će se održati u Inđiji na adresi Vojvode Stepe br. 20 (kancelarija za mlade). Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju oni ponuđači koji 1. ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o trgovini, Zakonom o veterinarstvu, Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenja usluga u prometu robe i Opštinskom odlukom o pijacama, 2. su izmirili svoje obaveze po osnovu ugovora o korišćenju pijačnog objekta iz prethodnog perioda prema JKP Komunalac Inđija, 3. su uplatili početnu kauciju u iznosu 16.200 dinara za tezge na gradskoj pijaci u Inđiji, 9.000 dinara za postolje na gradskoj pijaci u Inđiji ili 8.100 za jedan pijačni objekat na pijaci u Beški. Ponuđač može učestvovati u licitaciji onog broja pijačnih objekata za koji broj je uplatio kauciju. Kaucija se uplaćuje na blagajni JKP „Komunalac“ svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova, najkasnije do početka održavanja licitacije. Učesniku licitacije koji ne izlicitira pijačni objekat kaucija se vraća odmah nakon sprovedene licitacije. Ponuđaču koji izlicitira pijačni objekat kaucija se ne vraća. Licitacioni korak iznosi 1.000 dinara. Sva obaveštenja u vezi raspisanog oglasa o javnoj licitaciji za davanje na korišćenje pijačnih objekata na gradskoj pijaci u Inđiji mogu se dobiti: - u prostorijama JKP „Komunlac“ Inđija, Vojvode Stepe br. 20/3 - na Gradskoj pijaci u Inđiji, - na telefone 022-561-002 i 022-557-669 Informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova, kao i na sajtu preduzeća www.komunalac-indjija.com

Postavio dana 04. 02. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 4.januar
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u četvrtak, 4. februara u periodu od 9 do 12 časova bez struje biti potrošači u ulici Kneza Miloša u Beški i to od Pašićeve do kraja ulice.

Postavio dana 04. 02. 2016. Novinar RTI

::Stigla prva rata poreza na imovinu - rok 17.februar
Odeljenje zа utvrđivаnje i nаplаtu jаvnih prihodа odštаmpаlo je i dostаvilo nа dostаvu poreskim obveznicimа uplаtnice I rаte u 2016. godini zа porez nа imovinu fizičkih licа i nаknаde zа zаštitu i unаpređenje životne sredine kojа dospevа 17. 2. 2016. godine.Nа odštаmpаnim i dostаvljenim uplаtnicаmа, nа ime I rаte odnosno аkontаcije zа 2016. godine ispisаnа je svrhа uplаte „IV rаtа” zbog tаčnog iznosа zа uplаtu (do dospelosti rešenjа porezа zа 2016. godinu obveznik je dužаn dа u 2016. godini, u roku od 45 dаnа od početkа svаkog tromesečjа plаćа аkontаciju u visini obаveze utvrđene zа poslednje tromesečje 2015. godine (IV rаte)). Zbog tehničkog ogrаničenjа sistemа lokаlne poreske аdministrаcije, nije moguće ispisаti svrhu uplаte „I rаtа” jer bi tаdа bio ispisаn iznos prve rаte prethodne 2015. godine koji je mаnji (zbog mаnjeg brojа dаnа) od iznosа poslednje IV rаte kojim se poreski obveznici zаdužuju zа I rаtu zа 2016. godine, u sklаdu sа Zаkonom o porezimа nа imovinu („Sl.glаsnik RS” broj, 26/01...47/13 i 68/2014-dr. zаkon).

Postavio dana 02. 02. 2016. Novinar RTI

::Registracija poljoprivrednih gazdinstva do 31.marta
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokreće proces registracije s ciljem da tačno prepozna korisnike agrarnog budžeta, kako bi racionalnije sprovelo mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i uspostavilo direktan kontakt sa proizvođačima bez posrednika. Registrovana poljoprivredna gazdinstva i ove godine treba da od 1. februara do 31. marta obnove registraciju da bi ostvarila pravo na razne vidove pomoći iz agrarnog budžeta. Upravi za trezor Ministarstva finansija, u kojoj su upisani u registar, poljoprivrednici treba da dostave popunjene obrasce sa podacima o trenutnom stanju poljoprivrednih kultura, planiranoj setvi ili sadnji u toku godine, kao i svim nastalim promenama na gazdinstvu. Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete dobiti u Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

Postavio dana 01. 02. 2016. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dalje >>