::Isključenje struje 12.februar
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u petak 12. februara bez struje biti sledeći potrošači: Maradik od 8 do 13 sati - Ulica Fruškogorska (od brojeva 47/42 do kraja ulice

Postavio dana 12. 02. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 11.februar
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u četvrtak 11. februara bez struje biti sledeći potrošači: Stari Slankamen od 9 do 13 sati - Deo vikend-zone iznad „STS selo“

Postavio dana 10. 02. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 8.februar
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u ponedeljak 8. februara bez struje biti sledeći potrošači: Novi Slankamen, od 9.30 do 10.00 sati - Ulica Cara Dušana (od brojeva 159/152 do 185/176),Ulica Živojina Mišića i Ulica Đura Daničića (od početka do brojeva 47/52);

Postavio dana 08. 02. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 5.februar
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u petak, 5. februara bez struje biti potrošači u Inđiji i to u sledećim ulicama: Od 9 do 11 časova: Jovana Popovića (Od početka do ulice Sonje Marinković), Sonje Marinković (2-10), Kralja Petra I 88 i NIS pumpa Od 11.30 do 13.30 časova: Prvomajska ( od brojeva 43/74 do kraja ulice), Knjaza Miloša (Od brojeva 33/38 do Prvomajske) i Branka Ćopića ( deo ulice od Prvomajske ka Sremskoj)

Postavio dana 05. 02. 2016. Novinar RTI

::Opštinski konkurs za finansiranje kulture
Raspisan je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine Inđija u 2016. godini. Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine Inđija, a podrazumevaju programe i projekte u kulturi i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na: organizovanje kulturnih događaja (programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta, izložbi...) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života Inđije; kontinuiran rad na očuvanju i negovanju narodnih običaja; učešće na takmičenjima, festivalima, savetovanjima; podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada. Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi: ustanove kulture, izuzev ustanova čiji je osnivač Opština; udruženja u kulturi; umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom; drugi subjekti kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi, i druga pravna lica i subjekti u kulturi. Subjekti u kulturi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji opštine Inđija.

Postavio dana 04. 02. 2016. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dalje >>