::Isključenje struje 9. mart
Isključenje struje 9. mart Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u sredu 9. marta bez struje biti sledeći potrošači:Inđija od 8.30 do 14 satiUlice:Branka Radičevića (od brojeva 37/32 do pružnug prelaza)Petra Drapšina 1Petra Drapšina 2Novi Karlovci od od 8.30 do 13.30Ulica Pregrevica

Postavio dana 08. 03. 2016. Novinar RTI

::Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2015/2016
Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2015/2016 Opština Inđija će za školsku 2015/2016. godinu dodeliti 100 stipendija studentima koji postižu izuzetne rezultate tokom studija i imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija.Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina pod uslovom:  da su upisali jednu od godina akademskih studija prvog stepena, master akademske studije, kao i studije kod kojih je akademski studijski program organizovan integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija, i to od druge do šeste godine studija,  da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8.50, da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu, i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija najmanje tri godine.  Učesnici Konkursa uz prijavu na Konkurs dužni su da podnesu i sledeća dokumenta:uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine akademskih studija prvog stepena, ili akademskih studija drugog stepena, ili integrisanih akademskih studija (izdaje visokoškolska ustanova),uverenje o prosečnoj oceni tokom studiranja ( izdaje visokoškolska ustanova),uverenje o zvanju koje stiče po završetku studija( izdaje visokoškolska ustanova),uverenje da tokom studija nisu obnavljali  ni jednu godinu studija (izdaje visokoškolska ustanova)  iuverenje o prebivalištu u poslednje tri godine (izdaje Policijska stanica Inđija).Rok za prijavljivanje na Konkurs počinje 07. marta 2016. godine, a završava se 21. marta 2016. godine.Stipendija za školsku 2015/2016 godinu isplaćivaće se za 10 meseci u mesečnom iznosu od 7.500 dinara.Prijava na Konkurs i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Inđija - Odeljenju za društvene delatnosti (šalter br. 8 i 9,)  ul. Cara Dušana br.1 Inđija.

Postavio dana 07. 03. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 7. mart
Isključenje struje 7. mart Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u ponedeljak 7. marta bez struje biti sledeći potrošači:  Čortanovci od 7.30 do 14 satiCelo mesto i vikend-zona Beli breg 1, 2 i 3Krčedin od 8.30 do 14 sati Celo mesto i vikend-zone

Postavio dana 07. 03. 2016. Novinar RTI

::Konkurs Opštine Inđija za NVO i udruženja građana
Konkurs Opštine Inđija za NVO i udruženja građana Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Inđija za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 4.750.000 dinara i to za finansiranje/sufinansiranje projekata od interesa za lokalnu zajednicu, a u skladu sa usvojenim strateškim razvojnim dokumentima Opštine Inđija.   Pravo da učestvuju na konkursu sa jednim projektom imaju sva udruženja građana, nevladine organizacije i udruženja sa teritorije opštine Inđija kojima u 2016. godini nisu odobrena sredstva po drugim konkursima Opštine Inđija. Aplikant ne može biti istovremeno i partner na drugom predlogu projekta.   Prijave na Konkurs podnose se Komisiji za dotacije nevladinim organizacijama opštine Inđija do 13. 3. 2016. godine do 14 časova. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti razmatrane. Prijave se mogu podneti na šalteru 1 Prijemnog odeljenja Opštine Inđija ili mogu biti poslate poštom na adresu: Opština Inđija, Cara Dušana 1, 22320 Inđija sa naznakom: „Za Komisiju za dotacije nevladinim organizacijama – ne otvaraj!” Prijave poslate poštom moraju stići do zatvaranja konkursa na gore navedenu adresu. Prijave se podnose na jedinstvenim obrascima Konkursa koje možete dobiti na šalteru 1 Prijemnog odeljenja opštine Inđija ili na sajtu www.indjija.net. Validnim će biti smatrane samo Prijave poslate na priloženim obrascima. Nepotpune prijave se neće razmatrati. Informacije: dejan.vujanic@indjija.net, 022-561-277 .  

Postavio dana 04. 03. 2016. Novinar RTI

::TREĆA JAVNA LICITACIJA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE PIJAČNIH OBJEKATA
TREĆA JAVNA LICITACIJA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE PIJAČNIH OBJEKATA: Javno komunalno preduzeće“KOMUNALAC“ iz Inđije obaveštava da će se davanje na korišćenje pijačnih objekata na gradskoj pijaci u INĐIJI i pijaci u Beški vršiti putem treće javne licitacije koja će se  održati u Inđiji na adresi , Vojvode Stepe20/3 i to:   -za Gradsku pijacu-ZELENA PIJACA u ponedeljak 07. MARTA, sa početkom u 9 časova, - za Gradsku pijacu- ROBNA PIJACA u ponedeljak 07.MARTA, sa početkom u 10 časova, - za  Pijacu BEŠKA  u ponedeljak 07.MARTA, sa početkom u 11časova Sve informacije o licitaciji mogu se dobiti  u prostorijama JKP KOMUNALAC u INĐIJI; Vojvode Stepe 20/3 ili na telefone  022/561-002  i    022/557-669

Postavio dana 03. 03. 2016. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dalje >>