::Isključenje struje 29. mart
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u utorak 29. marta bez struje biti sledeći potrošači: Inđija od 8.30 do 12.30 satiUlica Đorđa Vojnovića (od broja 160 do kraja ulice)Inđija od 10 do 12 sati Ulica Svetoslava Milina Novi Karlovci od 8.30 do 13.30Ulica Dunavska (od centra prema Novom Slankamenu)

Postavio dana 28. 03. 2016. Novinar RTI

::Isključenje struje 25.marta
Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Ruma, poslovna jedinica u Inđiji, obaveštava da će u petak 25. marta bez struje biti sledeći potrošači:  Inđija od 8.30 do 14 satiUlice:Zanatlijska (od ulice Dunavska do ulice D.Jerkovića)Dušana Jerkovića (parna strana – od ulice Zanatlijska do broja 46 A)Inđija od 13 do 14 sati Ulice:Dunavska (od brojeva 43/36 do brojeva 63/64)Zanatlijska (od ulice Dunavska do ulice Kosovska)

Postavio dana 24. 03. 2016. Novinar RTI

::14. i 15. marta - zatvoren drumski saobraćaj na putu Ljukovo-Golubinci
Direkcija za izgradnju opštine Inđija jp – Služba za saobraćaj – pbaveštava sve učesnike u saobraćaju da će u ponedeljak i utoral – 14. i 15. marta u vremenskom periodu od 7 do 18 časova biti zatvoren drumski saobraćaj na lokalnom putu L-11 : Ljukovo-Golubinci zbog izvođenja radova od strane JP Železnica Srbije na rekonstrukciji. Prilikom izvođenja radova biće izvršeno i asfaltiranje pružnog prelaza. Skreće se pažnja svim učesnicima u saobraćaju da se pridržavaju postavljene radne saobraćajne signalizacije i da koriste alternativne pravce. 

Postavio dana 13. 03. 2016. Novinar RTI

::Uvid u birački spisak
Uvid u birački spisak Na osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Sl. glasnik RS'', br. 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS'', br. 15/2012), a povodom predstojećih izbora, raspisanih za 24.04.2016. godine, Opštinska uprava opštine Inđija obaveštava građane opštine Inđija da mogu vršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze u zgradi opštine Inđija, ul. Cara Dušana br. 1, u šalter sali, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, a najkasnije do 08.04.2016. godine do 24,00 časa, odnosno do zaključenja biračkog spiska. Najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, birač ima pravo da podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu.Birački spisak zaključuje se 08.04.2016. godine u 24,00 časa.Po zaključenju biračkog spiska sve promene u biračkom spisku vrši Ministarstvo za poslove uprave, najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora.Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu podataka u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 561-301, lokal 133.

Postavio dana 13. 03. 2016. Novinar RTI

::Pokrajinski sekretarijat - konkurs za energetski održive farme
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine putem konkursa raspodeljuje bespovratna podsticajna sredstva za nabavku opreme za energetski održive farme. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekta energetski održivih farmi registrovanih za uzgoj životinja, za fizička lica – nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekta korišćenja biomase i/ili solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u objektima farme registrovanih za uzgoj životinja, sa ciljem:   A) nabavke i montaže novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema) ili rekonstrukcije/adaptacije postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) dodavanjem novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu;   B) nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom objekata farme, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije;   C) kombinovane nabavke i montaže postrojenja za sagorevanje biomase i solarnih panela, sa uslovima kao u tačkama A) i B)   U cenu postrojenja navedenih pod tačkama A), B), i C) ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.   Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:   1. sve vrste građevinskih radova; 2. kupovinu polovne opreme i materijala; 3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost; 4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;   Uslovi konkursa:   1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 45.000.000,00 dinara; 2. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je do 5.000.000,00 dinara, pod B) 2.500.000,00 dinara, pod C) 6.500.000,00 dinara;   Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine – registrovane za uzgoj životinja.Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom.Rok za podnošenje prijave je 23. mart 2016. godine. Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija na adresu Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.  

Postavio dana 08. 03. 2016. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Dalje >>