::Programski budžet
Juče je u zgradi opštine Inđija održan trening na temu „Integracija planiranja i programskog budžeta“, a u okviru projekata Unapređenje lokalnih i regionalnih javnih politika: od strateškog plana do programskog budžeta, koji sprovodi Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa Srpskim menadžment centrom Cilj je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava, tako što će se predstavnicima lokalnih samouprava pomoći u uspostavljanju veze strateških, operativnih i drugih planova sa programskim budžetom i na taj način omogućiti efikasnija priprema i razvoj lokalnih javnih politika.

Postavio dana 09. 10. 2014. Novinar RTI