::48 miliona dinara dug za utrošenu vodu
I dalje je jedan od većih problema javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija sa naplatom dugaza utrošenu vodu koji iznosi 48 miliona dinara. Sa vodovodne mreže su, u poslednjih 15 dana, zbog neizmirivanja obaveza prema javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija isključena 2 potrošača.

Postavio dana 25. 06. 2014. Novinar RTI