::Novčane naknade za nezaposlene

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će se u subotu, 23. novembra 2013. godine, preko Poštanske štedionice, vršiti isplata: novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2013. godine i privremene naknade, koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnicima koji žive na i van teritorije AP Kosiva i Metohije, za april 2013. godine.

Postavio dana 22. 11. 2013. Novinar RTI